charakteristika klientů


 • BERAN

Upovídaný klient.

Hodně mluví, vstupuje do výkladu, umí i říci, pokud se mu něco nezamlouvá. Dokáže dobře při výkladu karet komunikovat. Sdělené informace dokáže dobře využít. Dokáže přijmout negativa i pozitiva, snaží se posléze řídit radami karet a dochází ke spokojenému životu. Ptá se na sebemenší detaily.

Při rituálech dobře spolupracuje, dává do přání potřebnou energii, proto také se mu přání většinou plní.

 • BÝK

Zvědavý klient

Je sdílný, dokáže klást doplňující otázky. Chce všemu rozumět, většinou si i konzultaci nahrává, nebo si dělá poznámky, aby mu nic neuniklo. Vše, co se dozví, dokáže zužitkovat. Výkladu někdy nerozumí, proto se hodně ptá.

Při rituálech spolupracuje, pečlivě se připravuje na každé přání, dokáže i sám přání připravit, tak, aby se mu splnilo co nejdříve. Z tohoto důvodu se mu rituál plní celkem brzy.

 • BLÍŽENCI

Ujišťující se klient

Vše dobře pochopí hned z počátku, ale poté se začnou vynořovat další a další otázky, často se začne do všeho zamotávat a musí se s výkladem začít od začátku. Tito klienti chtějí slyšet jen dobré věci, pokud je něco, co se jim nelíbí, položí otázku pokaždé jinak, jakoby čekali jinou odpověď. I přesto odcházejí skoro vždy spokojeni, dokážou nakonec akceptovat svou cestu, po které se mají vydat. Navštěvují mě častěji, někteří i denně pokládají alespoň jednu otázku, jako by se nemohli nebo nechtěli sami rozhodnout. Vše potřebují znát dopředu, ještě dříve, než se to stane.

Při rituálech však k přání přistupují laxně, chtějí to mít co nejdříve za sebou, nedokážou se soustředit delší dobu. Většinou volí rituály s osobní účastí, ale nedokážou se na přání zaměřit.

 • RAK

Přemýšlivý klient

Tito lidé dokážou spolupracovat až po hodné chvíli. Nejsou nepřístupní, jen vyčkávají a snaží se nejprve vyslechnout celý výklad, pak teprve kladou otázky. Sami se ptají na řešení, zda je správné. Pokud přijdou kvůli problému, čekají, zda je tento problém v kartách vidět. Pak se teprve rozhovoří a položí otázky na daný problém. Mívají mnoho otázek. Také si většinou přijdou jen pro odpovědi, na které sami znají odpověď. Mnoho je zajímají také lidé, které mají rádi. Nezřídka se stává, že se nejdou zeptat ani tak na sebe, jako na ty, na kterých jim záleží.

Průběh rituálu si vždy vyslechnou, ptají se na sebemenší maličkosti, aby mohl proběhnout bez vyrušování. Dají do svého přání maximum.

 • LEV

Nevěřící klient

Tyto klienty si musíte získat na svou stranu, ať již odhalením jejich minulosti, nebo věcí, o které ví, se kterou za vámi přišli, ale neřekli vám o ní ani slovo. Poté se rádi vracejí, jelikož uznají, že na věštbách přeci jen něco je. Dokážou řešit nejintimnější témata, a nestydí se za to.

Stejné je to s rituály, přistupují k rituálu s nedůvěrou, proto si většina z nich vybírá rituál bez účasti, jelikož si uvědomují, že by mohli něco pokazit.

 • PANNA

Bojácný klient

Klient ve znamení panny vám dokážou sdělit, co je trápí, ale ze začátku jsou opatrní. Většinou je trápí, co udělali, a zapříčinili tak stav celé situace v životě. Při míchání karet dávají pozor na to, aby byli karty vždy po míchání srovnané, aby žádná karta nevyčuhovala. Tito lidé si berou hodně z výkladu, chtějí vykládat ze všech karet, které u mě objeví, pouští se i do věštby z koule či andělských run, aby dostali co nejdetailnější odpovědi.

Při rituálech jsou velice pečliví, do rituálu se dokážou vcítit, dokážou do něho dát velké množství energie, proto se jim většinou plní s velkou rychlostí. Po rituálu se dokážou od svého přání oprostit tak, aby nic nebránilo jejich vyplnění.

 • VÁHY

Tichý klient

Tiše sedí a poslouchají výklad, pak se teprve do něho vloží. Většinou se přijdou jen ujistit, že neudělají chybu, že to, co chtějí udělat, je správné. Volí výklady spíše krátkodobé, přicházejí s určitým problémem a žádají řešení. O nastíněných možnostech dopředu ví, a většinou tak, jak se chtějí rozhodnout, je správné. Velice je zajímá, jak se k nim ostatní lidé staví, chtějí mít jistotu, že jim daný člověk neublíží.

U rituálů je to již horší, propadají panice, nevěří v jejich vyplnění, i když ve skrytu duše doufají. Stále hledají problémy, které by mohly přijít po rituálu, chtěli by splnění rituálu okamžitě. Tím, jak pochybují, si rituály hodně prodlužují nebo blokují svými pochybnostmi.

 • ŠTÍR

Tajemný klient

Mají k tajemnu asi nejblíže ze všech znamení, na druhou stranu jsou pochybovační. Hůře se s nimi pracuje, jelikož většina z nich nemá velké sebevědomí. Nedokážou přijmout pravdu ani nastavený směr své cesty, vždy volí nejsnazší cestu, která bývá většinou špatná. Na druhou stranu dokážou na rovinu říci, co se jim nelíbí. Někteří Štíři mají naopak až nezdravé sebevědomí, a chtějí dokázat nemožné. Nechtějí mít problémy, ale nedokážou pochopit, že si problémy dělají sami, svým myšlením.

V rituálech je to obdobné, rituálům věří, ale chtěli by, aby byl přesně podle jejich představ, a chtějí mít vyplnění co nejdříve. V okamžiku, kdy myslí na negativní dopad, či nevyplnění rituálu, se tento rituál většinou nesplní. Nedokážou uznat svou míru zavinění. Pokud pochopí, že všechno zlé je pro něco dobré, jejich život se obrátí lepším směrem a rituály se plní. Nesmí se však upínat na čas ani složitost situace, pro kterou byl rituál vykonán.

 • STŘELEC

Klient jako střela

Tito klienti jsou chápaví, zvídaví, dokážou si výklad vyslechnout, a také se v něm okamžitě poznávají. Je to jedno z nejpříjemnějších znamení, jelikož jdou přímo k věci, mají přímé otázky, ptají se na to, co je skutečně zajímá, vyžadují výklad do hloubky. Když přijdou na výklad, jakoby se místnost rozzářila, jejich energie zaplaví celou místnost. Dobře se s nimi pracuje, vezmou si z výkladu maximum.

K rituálům přistupují zodpovědně, věří v jejich vyplnění, ale občas přestřelí - udělají něco, co rituál zpozdí. Na druhou stranu se hodně radí o každém dalším kroku tak, aby neudělali chybu. Vědí, co chtějí rituálem docílit, a snaží se ze všech sil spolupracovat po celou dobu po rituálu.

 • KOZOROH

Otevřený klient

Kozorozi, pokud přijdou, nechají nejprve mluvit vás, až poté do výkladu vstupují. Zajímá je vše, co se jich bude týkat v budoucnu, ale také se často motají v kruhu, pokládají další a další otázky, jako by čekali, že dostanou jiné odpovědi. Z výkladu si berou mnohé, jediný negativní aspekt je v tom, že se stále vracejí ke stejné otázce. Na druhou stranu žádají podrobné informace, o kterých přemýšlí. Dokážou jít cestou trnitou, vytrvat a překonat všechny překážky.

K rituálu přistupují stejně zodpovědně, ale pokud se jim nesplní brzy, nejlépe ihned, hledají jiné cesty, zkouší rituál za rituálem, čímž si blokují energii, kterou do rituálu již vložili. Jsou velice nedočkaví.

 • VODNÁŘ

Pozitivní klient

Tito klienti vždy pochopí výklad jako celek i jako jeho části, umí se zeptat, dokonce pokud je nepustíte ke slovu, jsou nervózní. Vždy přijdou s dobrou náladou, i když je trápí cokoliv. Umějí se nad svůj smutek povznést a hledají odpovědi.

Rituál s těmito klienty je trochu problematický, jelikož se nedokážou tolik soustředit, jejich pozornost je těžké udržet. K rituálům přistupují pozitivně, ale často se smějí, a tím ruší, alespoň ze začátku. Proto tyto klienty nechám nejprve zklidnit, připravím je na rituál, a až poté k rituálu můžeme přistoupit. Špatně si vizualizují, o meditaci se raději nebudu zmiňovat, jelikož netrvá více než pár minut, což také není dobře. Své přání si dokážou představit v jedné myšlence, a tím jejich fantazie končí. Mají problémy nechat myšlenky volně plynout.

 • RYBY

Klient snílek

I když přijdou se závažným problémem, dokážou se usmívat. Vznášejí se v oblacích, chtějí jen pozitivní výklady, překážky berou jako svou prohru. Občas mají nereálné nároky, a chtějí z karet slyšet, že tomu tak skutečně bude.

K rituálu ale přistupují více než zodpovědně, přáníčka si dokážou sami připravit během chvíle, dávají do rituálu mnoho své energie. Také meditace jim nečiní nejmenší problémy, dokážou v meditaci setrvat i hodiny.