cesty k sobě


Autorita a charisma – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 28-1

Ne každý člověk, který chce mít autoritu u ostatních, má také potřebné charisma. A ne každý člověk s velkým charismatem dokáže být autoritou. Sloučením těchto dvou aspektů získáváme respekt i lásku ostatních, dobrá pracovní místa i vlastní uspokojení.

doba služby: 2 hodiny

Bdělost – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 28-2

Jste málo ostražití, dáte se snadno ovlivnit? Přemýšlíte často nad nabídkami, nad kterými byste s použitím rozumem vůbec neuvažovali, ale nemůžete si pomoci? Uděláte někdy něco, nad čím vám později zůstává rozum stát? Chtěli byste se nenechat ovlivňovat názory ostatních, nebo svou impulzívností? Probudíme společně vaše mozkové centrum, které se aktivuje vždy v případě, že byste začali uvažovat o tom, co by vám nakonec přineslo jen neštěstí.

doba: 2 hodiny

Dvojí pravda – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 28-3

Dva pohledy na stejnou věc, a přesto je každý jiný. Každý člověk myslí si, že jedině on má pravdu, a ve své podstatě tomu tak je. Většinou mají pravdu oba dva, svou vlastní pravdu, i když se může tolik lišit. Každý díváme se na pravdu i každou záležitost svýma vlastníma očima. Poznat pravdu toho druhého a vzít si z toho jen to nejlepší, to je rozvoj duše, kterou otevřeme pro toto vnímání.

doba: 2 hodiny

Hledání dobrého – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 28-4

Stávají se vám špatné věci, a vy nevíte, proč tomu tak je? Neumíte v nich hledat to dobré, co vám chtějí říct? Zlobíte se na všechny kolem sebe, možná i na sebe, a hledáte důvod svých potíží? Naučím vás nahlížet do problémů pozitivním způsobem, čerpat to dobré, co možná nevidíte, aby vám nakonec každá překážka byla k prospěchu.

doba: 2 hodiny

Hojnost a prosperita – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 28-5

Mnoho lidí snaží se dojít prosperity, ale nedaří se jim to. Není to dáno tím, že by se brány prosperity nechtěli otevřít, ale chtíčem po majetku a bezstarostném životě. Je to priorita, kterou má mnoho lidí postavenou na prvním místě žebříčku svých hodnot. Duše se zde nastavuje na příchod této prosperity, udržení pokory v srdci a nastavení na jinou prosperitu, než je majetková a finanční. Tímto způsobem můžete otevřít tuto bránu dokořán a pořád si ji nezavírat právě svým chtíčem.

doba: 2 hodiny

Jistota a důvěra víry – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 28-6

Nedostatek víry může způsobit, že hledáme právě jistoty a stále váháme něco udělat. Důvěřovat jeden druhému je někdy složitější, než se může zdát. A důvěřovat sobě je mnohdy ještě složitější. Jít za tím, co skutečně chceme, co je pro nás důležité, nehledíc na překážky. A nakonec dosáhnout cíle. To vše nás právě toto učí, nevytvářet si další překážky, ale postupovat pomalu, ale jistě vpřed, až na samý konec toho, po čem toužíme. Posilovat víru a důvěru přes veškeré úsilí, to se naučíte v této cestě.

doba: 2 hodiny

Mocné soustředění – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 28-7

Někdy lidé nesoustředí se na určitou oblast svého života tak, jak by měli, nebo naopak se soustředí příliš mnoho a tím si přivádí problémy do svého života. Naučíte se, jak se na určitou životní oblast správně soustředit a nevytvářet si překážky ve svém životě, jak docílit zdravého soustředění tak, aby vám nakonec přineslo to, co požaduje.

doba: 2 hodiny

Nabuzení sexuality – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 28-8

V každém člověku postupem věku a životní úrovně se snižuje sexuální apetit, a pokud není správně přijímán, dochází k jeho vyhasnutí. Nepříjemné zážitky nebo pocit méněcennosti a ošklivosti může tento plamen uhasit, až nezbude žádná jiskřička. Proč to však nechat tak daleko, proč nevyužít svůj sex appel k dosažení příjemných, možná zapomenutých pocitů? V každém člověku dá se probudit, je však třeba také aktivity toho aktivnějšího, aby pasivnímu ukázal nové obzory a hranice. Vaše duše se v tomto směru probudí, a spojí se s duší člověka pasivního, ale je třeba se naučit toto propojení dobře používat.

doba: 2 hodiny

Naděje – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 28-9

Ztrácíte svou naději, nebo se na ni naopak až moc upínáte? Neumíte zhodnotit, kdy naděje vám pomáhá, nebo kdy vám naopak škodí? Má váš pocit naděje reálný základ, nebo je to jen pouhá iluze? Volíte si až moc vysoké cíle? Chtěli byste rozpoznat, kdy je naděje dobrá a kdy ne, abyste si uchovali naději, ale neupínali se k něčemu, co nemá šanci se vám splnit?

doba: 2 hodiny

Nadšení a elán – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 28-10

Možná schází vám nadšení a elán, schází vám životní síla. Možná tuto vaši sílu někdo vysává, aniž byste si to uvědomovali. Ukotvením této životní síly podpoříme vaše nadšení a elán pro jakoukoliv záležitost, jakoukoliv oblast vašeho života.

doba: 2 hodiny

Nepapouškování – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 28-11

Opakuje stále něco dokola? Máte potřebu opakováním zdůraznit své myšlenky? Máte v sobě toto zakořeněno? Možná je to tím, že nevíte, jak své myšlenky ještě více rozvinout, a proto máte tendenci k opakování. Pak nepřichází ani údiv ani úspěch, spíše si lidi od sebe odradíte. Probudíme společně ve vás rozvoj myšlenek, abyste dokázali hovořit obšírněji a neupínali se na ta stejná slova.

doba: 2 hodiny

Obhájení – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 28-12

Jistě to znáte, něco uděláte, jste přesvědčeni o správnosti svého rozhodnutí nebo činu, a někdo je proti. Vy začnete obhajovat svůj postoj nebo názor, abyste takového člověka přesvědčili. Proč ale plýtvat zbytečně energií, když ten, kdož má jiný názor, ho nezmění? Rozpoznat skutečně dobré obhájení svého projektu nebo záměru, nebo neplýtvat energií? Jsou situace, kdy je dobré použít jedno nebo druhé. Ve vaší duši nastavíme právě toto rozpoznání, abyste se zbytečně nezaplétali do sítí pochybností.

doba: 2 hodiny

Obrana před vlastní negací – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 28-13

Každý člověk má kladné i záporné stránky, a proti těm záporným často marně bojujeme. Znáte to jistě sami - rozhněváte se na někoho kvůli maličkosti, a pak toho litujete a dušujete se, že příště to tak nebude. Ale ono to je příště to samé. Protože nemáte obranu proti takovému chování, neumíte zachovat klid nebo jen zapomínáte, jak to bylo minule, jak moc vám to pak bylo líto. Zaktivujeme vaší obranu, abyste dokázali s tímto lépe pracovat a postupem času to sami odebrali ze svých životů.

doba: 2 hodiny

Odpuštění – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 28-14

Pokud člověk nezná odpuštění, tíží ho to na duši. Je třeba pročistit duši, nastavit srdce na odpuštění, a skutečně toto odpuštění procítit.

doba: 2 hodiny

Odvaha – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 28-15

Pokud chybí odvaha, pak se žádná věc nemůže dotáhnout do konce. Odvahou dáváme určitou energii do svých přání, odvahou posilujeme poslední krok k úspěšnému zakončení jakékoliv věci. Říká se, že odvážným štěstí přeje, a je tomu skutečně tak. Jen s odvahou jsme schopni jít za svými sny, za svým srdcem, za vším, co považujeme za důležité v našem životě. Pokud neodvážíme se, můžeme pouze snít o tom, co bychom chtěli, ale nikdy toho nedosáhneme. Probudíme tedy odvahu, která ve vás dřímá.

doba: 2 hodiny

Přínosné podnikání – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 28-16

Kdo z nás by nechtěl být úspěšný v tom, co nás baví? Neexistuje snad takový člověk. Člověk vstupuje do podnikání s tím, že úspěch se dostaví. Mnoho lidí nechá se odradit prvním neúspěchem nebo první nepříjemnou recenzí. Je třeba mít na paměti, že i negativní reklama je reklama. Někdy lidé napíšou něco, co se vám nelíbí. Ale dejte si ruku na srdce, jakých služeb byste využili - těch, kteří mají 100% úspěšnost a jen kladné recenze, nebo těch, kteří mají i negativní recenze? Spousta lidí zvolí tu druhou možnost. Neúspěch v podnikání tedy vytváří si lidé sami, svými myšlenkami a postoji. Nastavení duše na posílení své víry sama v sebe, to je účelem této služby.

doba: 2 hodiny

Radost – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 28-17

Jak se nastavit pro radost, když radost sami necítíte? Radost je blažený stav mysli, a toto se pokusíme ve vás nastavit. Najít si důvod k radosti, i když žádný nevidíte. Začneme pracovat na malých věcech, naučíte se hledat maličkou radost, aby vám mohla vplout do vašeho života, a přišla k vám i radost velká. Je to pozitivní nastavení, kdy hledáme radost tam, kde není.

doba: 2 hodiny

Samostatnost – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 28-18

Někdy jsme závislí na ostatních a nedokážeme se osamostatnit, jít svým vlastním životem. Možná ze strachu, že to nezvládneme, nebude mít dostatek finančních prostředků, nebo prostě proto, že bychom zůstali sami. I v partnerství, byť jste pár, jste každý samostatná jednotka, a jít si za svými sny není nic špatného. Pokud vás ten druhý miluje, zůstane s vámi a bude vás podporovat právě v tomto ohledu. Pokud vás však nemiluje, nesamostatností zavíráte si dveře k něčemu lepšímu. Nastavíme duši, abyste dokázali kráčet životem se vztyčenou hlavou, nebyli na nikom závislí a žili život, jaký jste si vysnili.

doba: 2 hodiny

Sebehodnocení – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 28-19

Ne každý člověk dívá se na sebe tak přísně, jako na ostatní. Udělá chybu, zapomene ji, nebo si jí vůbec nepřipustí. Však jiní za to mohou... Nastavíme vaší duši tak, aby viděla své vlastní chyby, mohla s nimi lépe pracovat a tím je také odstranit. Tím docílíme nejen jiného pohledu na váš život, ale probudíme také pozitivní vlastnosti, které ve vás jsou ukryty a touží jít ven.

doba: 2 hodiny

Síla rozhodnutí – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 28-20Snad není špatných rozhodnutí, pokud dokážeme přijmout následky. Někdy jsou následky je ztížením naší životní cesty, překážkami. Umět se správně rozhodnout tak, abychom na to nedoplatili, to je součástí tohoto procesu, který můžete podstoupit. Zesiluje se v něm intuice, rozhodnost jednat.

doba: 2 hodiny

Síla uzdravení – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 28-21

Nemocný člověk touží po uzdravení, ale nemoc ubírá veškerou sílu toho dosáhnout. Pak se může stát, že člověk rezignuje, nebo se obává dalších příznaků a nemocí, které přijdou právě proto, že se jich člověk tak moc bojí. Prostě si je přivolá do života. Pracovat s touto sílou je to, co se naučíte, abyste nemoc zvládli a ona odešla z vašeho života.

doba: 2 hodiny

Statečně k udatnosti – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 28-22

Poznat sám sebe a odstranit negativní vlastnosti sami v sobě, které nám v čemkoliv brání, je sice hodně složité, ale ne nemožné. Nestačí jen statečnost, tedy chtít, ale také udatnost k tomu, abychom to mohli zvládnout a neomezovalo nás to v našem partnerství nebo pracovním životě. Být statečný a hledat práci snů, být statečný a porazit jakoukoliv nemoc, být statečný a vybojovat si lásku. Co víc k tomu dodat? Tato oblast je nezměrná, potřebujete něco ke statečnosti a odhodlání?

doba: 2 hodiny

Šestý smysl – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 28-23

Někdy je třeba se naučit svůj šestý smysl správně používat, nebo ho probudit. V našem podvědomí je ukryto mnohé, ale při nesprávném poslouchání svého podvědomí děláme věci opačně, nebo prostě jen stojíme na rozcestí svého života. Víme, co bychom měli udělat, ale pochybujeme. Probudíme a vyladíme váš šestý smysl, abyste mu dobře naslouchali a vyvarovali se překážek, které si svým jednáním sami stavíte do svého života.

doba: 2 hodiny

Úspěšnost – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 28-24

Každý člověk může být úspěšný, ať má v životě nespočet překážek, které musí překonávat. I úspěch se dá v našem životě nastavit tak, aby nám úspěch neubíral naší životní energii. Nastavíme úspěch do vašeho života, naučíte se, jak s ním pracovat a tím se ještě více zdokonalovat.

doba: 2 hodiny

Všestrannost – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 28-25

Všestrannost má v sobě každý danou, narodili jsme se s ní, ale postupem času zapomínáme ji použít. Neovládáme svou vlastní bytost, ale splýváme s ní. Probudíme ve vás dávno zapomenuté, naučíte se pracovat v univerzu, probudit všestrannost, která snoubí se s pokorou.

doba: 2 hodiny

Vytrvalost – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 28-26

Bez vytrvalosti není úspěchu, ať je cesta jakkoliv dlouhá a náročná. Pokud se pustíme do boje, na jejím počátku je myšlenka vyhrát. Možná skáčete od jedné záležitosti ke druhé, jako blechy a nedokážete nic dotáhnout do konce. Vaše duše je jiného názoru, ale tímto stává se z ní duše velice neklidná. Utéct od toho, co nejde, nebo je složité, není cesta, kterou vám radí právě vaše duše. Naučíte se poslouchat svou duši a neprohrávat.

doba: 2 hodiny

Zrcadlo pravdy – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 28-27Poznat své vlastní negativní vlastnosti, to je nahlédnout a porozumět chování jiných. Jen tak můžeme objevit své vlastní chyby, kterých se dopouštíme, a tím si štěstí držíme daleko od těla. To, co se nám nelíbí na ostatních, ještě neznamená, že tací jsme i my. Rozpoznat to, co v těchto negativních vlastnostech my sami můžeme nalézt, je to, co se naučíte, čím vás já i mí andělé budeme provázet.

doba: 2 hodiny

Zrušení závislosti – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 28-28

Někdy se chceme zbavit závislosti, ať již na partnerovi, nikotinu, alkoholu, nebo na jakékoliv jiné. Ale jakmile najdeme v sobě pevnou vůli, stačí jen malý nezdar, a ke své závislosti se opět vracíme. Není jednoduché ji zcela zrušit, i když toto se dá velice snadno naučit. V první chvíli musíme chtít zrušit závislost, pak se můžeme stát jejím pánem a ne otrokem. Toto nastavení tedy neruší závislost jako takovou, na tom musíte pracovat posléze sami, ale přepóluje role v této závislosti, kdy vy se stáváte pánem a závislost již nemá ve vašem životě místo.

doba: 2 hodiny

Žhavé paprsky – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 28-29

Abychom mohli přenést svět z astrální úrovně do našeho pozemského světa, musíme využít paprsků, které by prosvětlily náš život, a spojili ho s tím astrálním. Člověk v astrálním světě může dosáhnout čehokoliv, po čem zatouží, ale přenést toto do našeho světa zdá se velmi komplikované. Pokud se však již něco v astrální úrovni objeví, pak těmito paprsky dá se to přenést k nám. Zjistíme společně, co je již v astrálním světě hotové, a posílíme tyto paprsky, abyste to mohli přijmout v našem světě.

doba: 2 hodiny