rady andělů na červenec den po dni


1. července

NAUČ SE RADOVAT

Raduj se z každé situace, která tě dnes potká. Nauč se velké radosti, stejně, jako když jsi byl dítě. Jistě tě něco potěšilo, něco udělalo ti radost. Zkus být opět tím malým dítětem, které nevidí zlobu a závist, jen dokáže projevit čistou radost, radost z dárku, radost, že někoho vidí, radost, že svítí sluníčko a může jít ven. Radost, když dostane svou první jedničku ve škole. Nauč se radovat, neboť tvůj život je příliš krátký na to, aby ses na svět zlobil, abys nemohl projevit alespoň trochu radosti. Důvod k radosti se ti dnes naskytne, přijde ti do cesty mnoho příležitostí, jak projevit svou radost. Pokud budeš rozdávat svou radost, třeba i z toho, že někomu se něco povedlo, co ty bys nyní nedokázal, pak radost obklopí tě a i ty budeš mít důvod k čisté radosti, k radosti malého dítěte, že splnilo se mu přání.

2. července

POKUS A OMYL

Neboj se experimentovat právě dnes, a neříkej, že něco nejde. Neboť jde vše, co si usmyslíš. Neboj se omylů, však jsi jen člověk, který si může dovolit chybovat. Pokud to nevyzkoušíš, nezjistíš, že to jde. A ono jde skutečně vše, tak se neboj pustit se dnes do čehokoliv. Možná se ti to bude zdát těžké, neuskutečnitelné, ale věz, že každé začátky jsou těžké jen do té doby, dokud to nevyzkoušíš. Pak uvidíš, že hranice tvé fantazie a tvého umění jsou mnohem dále, než jsi si myslel, uvidíš, že to, čeho jsi se tak bál, nestojí za strach, kterým jsi se nechal obklopovat. Tvůj strach je tvým pánem a ty toužíš být svobodný, bez nadvlády tvého strachu. Tak se do toho pusť a ničeho se neboj, neboť my jsme u tebe a pomůžeme ti udělat první krok, pokud o to budeš skutečně stát.

3. července

NAJDI PÍSEŇ UVNITŘ SEBE

Jsi jako nota ve velkém orchestru, tak se neboj vyjádřit se a nech rozeznít tuto píseň uvnitř tebe. Nejsi tuctový, neboť každá nota má své vlastní poslání, svůj úkol, každá nota je jedinečná, bez níž by nebyla píseň písní. Pamatuj proto, že ty jsi důležitý, ve svém životě, v životě ostatních, kteří se snaží navázat s tebou kontakt, i v životě těch, kteří se obávají tvé reakce a stojí opodál, a pozorují tě. Nesnaž se napodobit někoho jiného, neboť ty sám jsi jedinečný a důležitý. Buď sám sebou a nepřetvařuj se. Dělej vše tak, jak to cítíš, jak by sis přál, aby to udělali také ostatní. Neboť jsi jejich součástí, a přesto stojíš zde sám za sebe. A tím se projevuje tvá výjimečnost.

4. července

SPRAVEDLNOST SE ROZPROSTÍRÁ KOLEM TEBE

Podívej se pravdě do očí a jdi za svou spravedlností. Dej si ruku na srdce a upřímně řekni, že ty jsi bez viny. Pokud toto říct nemůžeš, pak se snaž, aby tvá vina byla napravena. Tím jí vymažeš ze svého života a budeš moci prožívat život takový, jaký si skutečně zasloužíš. A zasloužíš si žít ve spravedlnosti, ve své vlastní spravedlnosti. Zamysli se nad tím, zda není na čase někomu opustit, možná to jsi ty sám, komu musíš odpustit. Uvidíš, jakmile to uděláš, že se ti uleví a tvůj život půjde jiným směrem. Neboj se hledat chyby sám uvnitř sebe, neboť jen tak může být tvé odpuštění naprosto upřímné, jen tak dojdeš svého vlastního odpuštění, i odpuštění těch, kteří ti ublížili. Hledej důvod, proč se tak stalo, možná část viny uvidíš sám v sobě.

5. července

PŘEMÝŠLEJ O HOJNOSTI A PUSŤ JI DO SVÉHO ŽIVOTA

Hojnost stojí u tebe, jen ty ji stále přehlížíš. Možná jsou tvé dluhy tak velké, že zatemňují tvou mysl a ty se nemůžeš soustředit na dveře, kterými hojnost k tobě přichází. Zadívej se na tyto dveře, najdi kliku a otevři. Pokud budeš myslet na své dluhy, pak otevíráš jim dveře stále více, a ony k tobě vstupují, aniž by sis to přál. Toto tvé přání není, a přesto si nemůžeš pomoci. Zamysli se nad tím, co sám bys mohl udělat, by hojnost vstoupila k tobě. Bez tvé pomoci ti ani mi nemůžeme pomoci. Nic k tobě nechodí bez tvé účasti. Proto zamysli se nad tím, co bys chtěl a mohl udělat, by hojnost k tobě přišla. Přemýšlíš nad lepší prací? Není nic jednoduššího. Rozhlédni se kolem sebe, jistě takové místo najdeš. Nebo snad podnikáš a tvé příjmy jsou nižší než výdaje? Pak přemýšlej, proč své dluhy držíš u sebe a přemýšlíš nad splátkami, proč raději nevykonáváš své podnikání s láskou? Neboť láska, kterou do toho vložíš, přivábí také další lidi a ty budeš spokojen.

6. července

NEJSI SÁM, JSME STÁLE S TEBOU

Doprovázíme tě na tvé cestě, sledujeme každý tvůj krok, a přesto nás nejsi schopen cítit, neboť připadáš si tak sám na své cestě. Točíš se stále v kruhu, neboť nenacházíš úniku. Však nikam utíkat nemusíš, pokud vložíš svůj život do našich rukou. My tě neseme přes překážky, i když ti připadá, že jsi na ně zcela sám. Neseš velký balvan na zádech, v tu chvíli ti pomáháme ho setřást. Nenaříkej, že je život na tě krutý, neboť krutým si ho děláš pouze ty sám. Pohleď na vše krásné, co tě v životě potkalo, a neříkej, že nic krásného jsi nezažil. Byť by to bylo jen nepatrné zrníčko štěstí, přesto bylo a mohlo růst, pokud bys mu to dovolil. Tvá pokora v srdci toto zrníčko zvětší do velkých rozměrů, tvůj strach z něj udělá docela malinké zrníčko, které se zmenšuje.

7. července

MILUJ SVÉ BLIŽNÍ JAKO NÁS

Stále z tvých úst slýcháme, jak moc nás miluješ a potřebuješ, ale nedokážeš milovat lidi kolem sebe. Nedokážeš milovat ty, kteří nejsou tací, jako ty, ubližují a zrazují. Pokud budeš milovat každou bytost, budeš v ní nacházet to dobré, co je v nás ukryté. Neboť žádný člověk není skutečně zlý, jen je utrápený a brání se. Možná se brání také před tebou, bys mu neublížil, a proto ubližuje on sám. Napadlo tě někdy, že takový člověk je více nešťastný, než jsi ty sám? Že trápí se a neumí si se svým trápením poradit? Že jeho zloba pramení z jeho nemocnosti? Je na tom ve skutečnosti hůře než ty sám, neboť neumí si přiznat své bolesti a maskuje je svou zlobou. Pomoz tomuto člověku tím, že ho budeš milovat takového, jaký ve skutečnosti je, ne takového, jak se tváří, že je. Uvidíš, že dokážeš tohoto člověka změnit, odstranit jeho bolesti, pouhou svou láskou.

8. července

ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHA

Začni den v našem objetí a celý den prožiješ v klidu. Nic tě nemůže vyvést z míry, neboť objímáme tě svými křídly. V tuto chvíli tvá duchovní frekvence stoupá, nerovnováha může způsobit nízké vibrace, které snižují tvou duchovní cestu. Nemusíš dnes trávit čas v modlitbách, stačí jen se nám plně odevzdat a vyslovit svá přání. Čím více budeš duchovně růst, tím dříve se tvá přání splní. Raduj se proto z dnešního dne, neboť radost je dnes silnější než modlitby. Věnuj svůj úsměv každému živému tvoru, buď rád v jeho přítomnosti. Poslechni si zpěv ptáčků, neboť věz, že naši poslové to jsou a přinášejí do tvého života ztracenou rovnováhu. Zaposlouchej se a uslyšíš naše volání.

9. července

KLID PŘINÁŠÍ ÚTĚCHU

Zůstaň dnes naprosto klidný a všechny tvé strachy odplují v dál a již se nikdy nevrátí. Nastav svou duši na naprostý klid a harmonii, jen tak pocítíš vše krásné, co ti život přináší. Zamysli si nad svým životem i svou duší. Zamysli se nad svými kvalitami, však máš v sobě více krásného, než si vůbec dokážeš představit. Přestaň bojovat sám se sebou, nedávej vinu ostatním, však jistý díl viny na nepříznivých situacích neseš i ty sám. Nechceme tě kárat, ale přejeme si, bys byl skutečně šťastný. A to budeš pouze tehdy, když přijmeš svůj díl viny a uvedeš svou duši do naprostého klidu. Nedokazuj ostatním, že jsi lepší, neobhajuj se, jen ty sám víš, jaký skutečně jsi. A jsi takový, jaký si dovolíš být.

10. července

ZLEPŠI, CO SE DNES DÁ

Zamysli se nad tím, co bys dnes mohl udělat, a udělej to. Můžeš tento den začít výčitkami a špatnou náladou, nebo naopak pustit se do práce na sobě samém, a tím nastolit skutečnou podstatu nepříjemné věci. Nesvaluj vše na nás, anděly, ani na všechny ostatní, neboť za svůj život a cestu, po které se vydáš, neseš svůj díl zodpovědnosti. Pokud dnes vylepšíš, co vylepšit se dá, pak dnešní den může být tím nejkrásnějším v tvém životě. Jistě přijdeš na spoustu věcí, které můžeš dnes udělat. Pak problémy zmizí, neboť rozhodl ses dnes je řešit a dovést do zdárného konce. Podívej se na každou situaci očima diváka, jako by se tě to netýkalo, a objevíš ta nejlepší řešení. Nedíváš se nyní z toho správného úhlu, a to je tvůj dnešní úkol. Dívat se, vidět, pochopit a udělat, co je třeba.

11. července

VAŽ SI SVÉHO ŽIVOTA

Zamysli se dnes nad tím, jaký život skutečně vedeš a jaký život bys chtěl mít. Vidíš ty rozdíly? Vidíš, co ti brání ve štěstí? Užíváš si svého života, tohoto daru, který ti byl dán, a který sis rozbalil při svém narození, nebo jen naříkáš a životem svým mrháš? Vážíš si toho, že můžeš být zde na Zemi, nebo bys raději svou pouť vzdal? Uvědomuješ si život jako pouť, která nikdy nekončí? Nebo počítáš dny a hodiny, a je ti líto každého okamžiku, který není podle tvého přání? Život je krásný, pokud se na něj tak budeš dívat. Pokud neupadneš v depresi, pokud budeš žít svůj život naplno. Proto važ si svého života a udělej ho lepším. Vždy se můžeš vydat na cestu za svým štěstím, vždy můžeš svůj život od základu změnit. Stačí se pouze přestat bát. Svůj život musíš povýšit nad vše ostatní, nad lásku, nad peníze, nad práci. Jen tak dostaneš, co je menší, než život tvůj.

12. července

KRÁSA JE VŠUDE KOLEM TEBE

Vnímáš tuto krásu, nebo ji bereš jako samozřejmost? Krása ve všude kolem tebe, je i v tobě. Slunce má svou vlastní krásu, a když nesvítí delší čas, začne ti chybět. Zvykl sis na vymoženosti dnešní doby, ráno se můžeš umýt, aniž bys šel ke studánce. Zvykl sis jezdit autem, a vše považuješ za samozřejmost. Přestal ses dívat kolem sebe, obdivovat čisté nebe, různorodost živočišné i rostlinné říše. Dej si ruku na srdce a pověz, kdy naposledy jsi hledal a viděl krásy kolem sebe. Jdeš jen stále dál a honíš se za mamonem, místo toho, by ses zastavil a díval se na krásu, která ti může přinést klid v tvé duši. Pokus se to dnes napravit.

13. července

ZAMYSLI SE SÁM NAD SEBOU

Neviníš někoho, že opustil tě a nechal tě na cestě samotného, bez slova rozloučení? Nemyslíš, že tě tento člověk zradil? Svaluješ vinu za svůj nehezký život právě na tohoto člověka? Nebo snad se cítíš ukřivděn, že někdo jiný získal lepší místo, které sis ty zasloužil? Pak je třeba zamyslet se sám nad sebou. Každý má právo se rozhodnout, a rozhoduje se podle současné situace. Nikdo za tvůj život nenese odpovědnost, jen ty sám. Pokud někdo zradil tě, pak sis to zasloužil. Tento člověk chtěl být volný, tak proč jeho volnost nedokážeš přijmout? Jen tak může tento člověk najít opět cestu k tobě, za tebou. Jen tím, že přiznáš, že vlastně zradil ses ty sám, že bránil jsi mu v tuto chvíli ve štěstí, po kterém tak toužil. Uchop pero a piš příběh svého života. Pak získáš to, co získali jiní, jen tak můžeš docílit svého vlastního přání.

14. července

VĚNUJ SE SVÉMU RŮSTU A ROZVOJI

Tak, jako květinka roste a sílí, tak i ty se nyní zaměř na svůj růst a rozvoj. Nespoléhej se na ostatní, zkus se spolehnout, alespoň dnes, sám na sebe. Objevuj své vlastní krásy a věz, že mnoho jich v sobě ukrýváš. Oprosti se ode všech a od všeho, a zůstaň dnes jen sám se sebou. Možná to nebude jednoduché, ale alespoň poznáš, jak složité to mají ostatní, když musí snášet tvé rozmary malého dítěte. Vydržet sám se sebou je někdy obtížnější, než vydržet s někým jiným. Miluj se takový, jaký skutečně jsi. Zamysli se nad tím, co jiným na tobě vadí a popřemýšlej, zda by ti to vadilo na ostatních. Tím nalezneš své vlastní chyby a můžeš se z nich poučit. Zůstaň dnes sám se sebou, a snaž se nenahněvat se sám na sebe.

15. července

PŘESTAŇ BLOUDIT SVÝM ŽIVOTEM

Dostal ses na bludnou cestu, která tě svádí z tvé vlastní cesty. Bloudíš a nenalézáš své vlastní poslání. Nebo jsi ho nalezl, ale závisti kolem tebe je tak mnoho, že o svém životním poslání pochybuješ. Přestaň o sobě pochybovat, přestaň bloudit po cestě svého života. Neboť zabloudit je tak snadné, však vidět světlo na své cestě je mnohdy obtížnější. A přesto toto světlo svítí a vede tě tvým životem. Sleduj toto světlo a nevymlouvej se na tmu. Neboť tmy není, to jen tvá mysl zastíní toto čisté světlo a ty ho přehlížíš. Najdi svůj životní směr, své vlastní životní poslání, jen tak dojdeš do svého cíle již nyní, bez překážek a zakopávání. Neboj se vydat se za tímto světlem, neboť na jeho konci objeví se štěstí.

16. července

ZHORŠENÍ SITUACE VEDE K JEJÍMU ZLEPŠENÍ

Je mnoho situací, které se ti nelíbí, které se zdánlivě zhoršují. Je to proto, aby vyplavily všechno zlé na povrch a toto zlé mohlo se rozplynout. Až se tak stane, pocítíš úlevu a s ní přijde i láska a štěstí. Musíš nyní zažívat toto zhoršení, jakékoliv situace, neboť jen tak můžeš poznat zlo, které tato situace nesla v sobě. Jen tak můžeš vidět skutečné jádro problému, jen tak můžeš nakonec zažívat také krásné dny. V tomto zlu hledej dobro, které se zde ukrývá. Žádná situace nevydává své zlo bez jasného důvodu a účelu. A to si musíš právě nyní uvědomit. Necháš toto zlo vyplout na povrch a nebudeš se jím zabývat, nebo naopak toto zlo ještě posílíš svými myšlenkami? Toto záleží jen na tobě, zda ve zhoršení uvidíš zlepšení. Však i tvé tělo, pokud jsi nemocen, vyplaví horečkou to špatné, aby se mohlo uzdravit. A tak je to se všemi záležitostmi ve tvém životě.

17. července

DĚLEJ JEN TO, CO POMŮŽE OSTATNÍM

Možná se cítíš velice osamělý, ale osamělost je jen zdánlivá. Dnes nemysli pouze na sebe, ale věnuj se také ostatním. Však každá tvá pomoc bude nakonec odměněna, pokud tuto pomoc však nebereš jako samozřejmost. Neboť samozřejmostí není, není něčím, co bys musel udělat, je tím, co bys udělat chtěl. Co by si přáli ostatní? Chceš pro ně právě dnes něco udělat? Nebo se tvé nitro vzbouzí? Pokud je to tak, pak nedělej nic, co necítíš. Soustřeď se na ostatní, ale tak, aby ti to neublížilo. Nepřemáhej se, neboť pomoct musíš s láskou, jen tak má tvá pomoc skutečný smysl. Pokud něco tak necítíš, pak raději odmítni pomoci, neboť jen ty bys pak trpěl a ostatním by se lépe žilo. Pokud však s láskou pomůžeš a budeš to tak cítit, pak láska vstoupí také do tvého života.

18. července

POSTAV SE NA SVÉ VLASTNÍ NOHY

Splň si dnes zdánlivě malicherný a maličký sen. Postav se na své nohy a nespoléhej se na ostatní. Dnes se nespoléhej ani na nás. My tu budeme stále stát a pomáhat ti, ale neudělá ti větší radost, když něco dokážeš sám, bez cizí pomoci, bez naší pomoci? S vědomím, že jsi to dokázal sám od sebe? Čím rychleji se postavíš na vlastní nohy, tím dříve začne se ti plnit jeden sen za druhým. Musíš jen vytrvat v tomto přání, neupínat se na něj, neboť jen tak k tobě může přijít jeho splnění. Je na čase, abys byl sám sebou, a nespoléhal se na ostatní. Měj toto dnes na paměti, jdi si za svými sny, bez jakékoliv pomoci, neboť tak docílíš všeho, co chceš u sebe mít. Pak přijde i láska a prosperita.

19. července

ŽIJ SVŮJ ŽIVOT V RÁJI

Myslíš si, že je to nesplnitelný sen. Nebo snad že nejprve musíš zemřít, aby ses dostal do ráje? Ani nevíš, jak jsou tvé názory mylné. Můžeš zažít ráj na Zemi, pokud se o to přičiníš. Způsobem svého života a svým chováním. Neboť co činí ráj rájem? Je to krásné prostředí? To si můžeš vytvořit také. Je to bezstarostnost? Tu můžeš mít také. Jsou to andělé a nebeské bytosti? Ty jsou u tebe také. Tak vidíš, není důvod nežít v ráji. Možná si nyní řekneš, kolik zloby a závisti je kolem tebe, která v ráji není. Ano, ta skutečně v ráji není, však ani u tebe nemusí být, pokud si jí nepustíš blízko sebe. Tak jako blízko Nebe je Peklo, tak i blízko tebe je závist. Ale jen proto, že snažíš se více než ostatní, že svůj život chceš prožít ve spokojenosti. To je důvod závistivých lidí, ale oni tvých úspěchů nikdy nedosáhnou, neboť nemají čisté úmysly.

20. července

OČEKÁVEJ TO NEJLEPŠÍ

Pokud budeš očekávat splnění svého přání, či lepší komunikace mezi těmi, které máš rád, pak se stane i nemožné. Neházej flintu do žita a vyčkej na správný okamžik. Neboť tvé očekávání stane se skutečností, možná ne dnes, ale dnes můžeš se posunout mnohem blíže splnění, než kterýkoliv jiný den. Neboť tvé očekávání je krásné a milé, a taková je také cesta ke splnění, byť se to může zdát nyní jako holý nesmysl. Co si skutečně přeješ a co potřebuješ? Není tvé přání jen to, co si přeješ? Nebo to skutečně potřebuješ ve svém životě? Máš pocit, že bez toho nemůžeš být? Užíváš si nyní každé minuty, kdy toto přání ještě zcela splněno není? Přemýšlej, co ti tvé přání přinese, co vnese do tvého života. Přemýšlej, proč chceš právě to, co chceš. Je to pro tvou spokojenost? Nebo je účel tvého přání mnohem hlubšího smyslu? Odpověz si dnes na tyto otázky a čekej jen to nejlepší.

21. července

HLEDEJ ODPOVĚDI SÁM V SOBĚ

Tvá duše je průzračná a zachytává odpovědi na všechny tvé otázky. Proč se tedy nepohroužíš do své vlastní duše a nevyslechneš si tyto odpovědi na otázky, které tě tak tíží? Proč stále ptáš se na věci, které cítíš uvnitř sebe? Je to jen pro tvé potvrzení, že vše jde tak, jak má jít? Nebo příliš své intuici a našemu vedení nedůvěřuješ? My stojíme u tebe a jsme připraveni zodpovědět ti vše, na co se chceš zeptat. Ale proč stále používáš slůvko proč nebo kdy? Nech věci plynout, vše přijde ve správný okamžik a přesně tak, jak ty sám si to přeješ.

22. července

NEOMEZUJ SE, VŠE, CO JE NAŠE, JE I TVÉ

Přinášíme ti mnoho darů, které odmítáš. K tomu ale nemáš jediný důvod. Můžeš přijmout s radostí vše, co nyní ti přinášíme, nemusíš se bát, že nám toho ubude, neboť naše dary jsou nekonečné, stejně jako naše láska a laskavost. Natáhni svou ruku a neměj výčitky, že přijetím obohatíš se. Obohatíš pouze svou vlastní duši, která si těchto darů žádá. Neomezuj se ani ve svých přáních, neboť není velkých nebo malých přání. Jsou jen přání vyslovená ze srdce, nebo vyslovená bez srdce. Dej energii svým přáním právě dnes tím, že vyslovíš je z hloubi svého srdce. Dej do svého přání mnohem větší emoce, než kdykoliv předtím. A čekej, co se stane. Pokud tvé přání bude vysloveno s láskou a ze dna tvého srdce, pak pocítíš jeho naplnění.

23. července

PROBUĎ SE DO REALITY ŽIVOTA

Přestaň jen snít a pro své štěstí také něco udělej. Je krásné spoléhat se na naší pomoc, však věz, že je to právě tvé vědomí, co nás volá k sobě, co nás žádá o splnění tvého snu. Není člověk, který neměl by svůj vlastní vnitřní sen. Každý člověk po něčem touží, stejně jako ty. Po čem skutečně toužíš? A co jsi pro to ochoten udělat a obětovat? Uvolni se a tvé přání dojde naplnění. Možná ještě nenadešel ten správný čas, možná sis splnění svého přání ještě nezasloužil, nebo na něj nejsi připravený. Upínáš se k tomuto přání a nevíš, že stále běží v linii času a splní se ve chvíli, kdy budeš naprosto připraven. Vstoupí do tvé vlastní reality, a ty přestaneš snít. Probudíš se. Ale probudit se můžeš již nyní.

24. července

NEDĚLEJ NIC NAPŮL

Vše, co děláš, dělej tak, by si byl se sebou spokojen a nemusel ses za sebe stydět. Dokonči vše, co započneš, a nepřestaň, dokud nedojdeš do svého cíle. Neboť polovičně dělané věci jako by nebyly nikdy započaty. Nelekej se překážek, neboť ty tě jen posilují. Co jde snadno, není nikdy dobré do budoucna. Co jde snadno, toho si přestáváš vážit, neboť nezažiješ to vzrušení a strach, jak to dopadne. Měl by ses soustředit na dokončení každé záležitosti, kterou jsi nedokončil v minulosti, neboť stále tě tato záležitost bude strašit a nedá ti spát, dokud nebude dokončena. Proto dodělej dnes vše, co jsi v životě započal, pusť se do toho směle a neobávej se ničeho. Neboť my jsme stále s tebou a pomáháme ti usnadnit dokončení jakékoliv záležitosti a jakéhokoliv úkolu.

25. července

VYTVOŘ SI SVŮJ DOMOV

Nyní nastal čas, abys uspořádal své věci ve svém domově a udělal tam místo nejen pro nás, anděly, ale také pro svou lásku. Pokud máš v disharmonii domov, nemůže k tobě láska přijít. Jen s místem pro lásku vstoupí do tvého domova také láska. Ukliď vše, a udělej místo pro toho, na koho čekáš. Musí mít ve tvém domově pocit bezpečí, musí se tam cítit jako doma. A ty také. Proto věnuj dnešní den tomu, bys udělal místo pro lásku, jako by stála za dveřmi a čekala, až bude vše připravené, až nebude se u tebe cítit jako na návštěvě, ale bude tam mít své stálé místo. Tvůj domov musí zářit štěstím a pohodou. Jistě víš, jak by se ti líbil a jak by sis ho představoval. Není to jen místo, kam si přicházíš odpočinout, je to místo, které s tebou koresponduje, stává se tvou součástí. A jaké je toto místo, takový jsi i ty sám uvnitř sebe. A neuspořádaný přeci uvnitř sebe nechceš být.

26. července

VŠECHNO JE VŠECH

Pamatuj, že vše, co ve svém životě máš, máš jen půjčené na určitou dobu. Jen život je skutečně tvůj, tak se snaž si ho užívat podle svého. Veškeré věci, na kterých lpíš, a které vlastně ani nepoužíváš a slouží jen na to, by prach na ně usedal, půjčeny ti byly, čas, který tak neúprosně plyne, také ti nepatří. Patří ti tvé city, patří ti láska, kterou cítíš ve svém nitru. Patří ti tvá duše. Vše, co ti patří, zasluhuje si mnohem větší pozornost, než materiální věci, které ti nepatří, i když je vlastníš. Však co zbude, až na tomto světě nebudeš? Co ti skutečně zůstane? Nebude to čas, auto, ani dům, bude to tvá duše a tvé vzpomínky. Proto se snaž, by tvé vzpomínky byly nejkrásnější a duše stále čistá.

27. července

POHLEĎ NA CESTU, KTEROU TI UKAZUJEME.

Dnes ukážeme ti cestu přímou, za láskou, za splněním tvého snu, pokud nám budeš naslouchat. Pokud tuto cestu nezvolíš, nezbude nám, než ukázat ti cestu delší, po které vydati se můžeš. Dnes sešleme ti mnoho znamení, neboť dnes je svatý den, kdy vše krásné začíná a vše špatné končí. Užívej si proto tohoto dne, a přijmi naše vedení a naše znamení. Dnes je den, kdy přejeme si tvé štěstí mnohem více, neboť každý duchovní člověk v tento den činí správná rozhodnutí, činí je pro sebe, ale i pro ostatní. Vložíme do tvého života dnes mnoho lekcí, bys pochopil, jaká je tvá nejkratší cesta za tvým štěstím. A od tebe žádáme jen přijetí těchto našich darů, našeho vedení. Naslouchej nám, dívej se na znamení kolem sebe a vykroč vstříc krásným zítřkům.

28. července

DNES JE ČAS NA TVÉ MODLITBY

Jistě se probudíš pln radosti a očekávání, co dnešní den ti přinese. Modli se proto dnes k Bohu, a on vyslyší tvé modlitby lásky. Nezapomeň mu děkovat za vše, za dobré i za zlé, za sebe i za ostatní. Neboť tvé díky lahodí jeho uším, tvá vlídná slova působí jako cukr v teplém nápoji, kdy roztávají všechny ledy a je připraven vyhovět tvému přání. Nesmýšlej dnes negativně, neboť ničeho tím nedosáhneš. Nadávat nemá smysl, ani Bohu, ani nám, ani nikomu jinému, neboť zloba dnes nemá své vlastní místo. Nepouštěj jí tedy k sobě, modli se a medituj. Pěj písně chvály našemu pánu a on odmění tě za tvé díkůvzdání. Pamatuj, modli se a pros skrze své srdce.

29. července

ČAS JE JEN RELATIVNÍ

Vše se děje tak, jak má, vše přichází k tobě v ten správný čas. I překážky, které se objevují v tvém životě, přichází v čase potřeby. Nemusíš s námi souhlasit, můžeš nám nyní oponovat. Vše špatné probouzí tvé slzy, místo, aby tě to posílilo. Proč lpíš na něčem, co ovlivnit nemůžeš? Stalo se snad něco, co nemůžeš přenést přes své srdce? Pak není tvé přání upřímné, pak tvá láska není tak silná. Do všeho musíš vložit svou lásku, do každé oblasti života. Čas není důležitý, i když ti utíkají měsíce, týdny, dny, dokonce i hodiny. Vše přichází skrze připravenost a spokojenost, skrze klid. Pokud připraven a spokojen se svým životem jsi, pak můžeš očekávat ve svém životě velké zlepšení. Jedině tak pohneš časem kupředu, jedině tak můžeš obelstít čas.

30. července

DOSTANE SE TI POŽEHNÁNÍ

Možná dnes očekáváš zázrak, možná jen toužíš dojít svého klidu. Dnes ti přinášíme velké požehnání. Za mnoho věcí můžeš vzdát své díky, ale pak děkuj také sobě, neboť náš pán je v tobě a vede tě tvým životem, radí ti, jak mám postupovat. Proto také velké díky patří tobě, že nasloucháš a posloucháš jeho i naše rady. Projevuješ mu vděčnost každým úsměvem, a on láskou ti opětuje. Možná ti dlouho láska chybí, ale co naše láska? Co láska našeho pána? To pro tebe nic neznamená? Je to méně, než láska tvého milého? Možná bereš naší lásku jako samozřejmost, možná spíláš nám za překážky, které objevují se v tvém životě. Tak či tak se ti dnes dostane požehnání a záleží jen na tobě, jakým způsobem ho využiješ, jak ho zúročíš.

31. července

VE TVÝCH MYŠLENKÁCH JE VELKÁ MOC A SÍLA

Soustřeď se nyní na své myšlenky a napiš si vše, co se ti dnes bude honit hlavou nebo co ti v hlavě jen probleskne. Veškeré tvé myšlenky míří k nám, ale uvědomuješ si vůbec, jaké to myšlenky jsou? Možná nevíš, co skutečně si přeješ, co honí se tvou hlavou. Zkus si dnes všechny své myšlenky sepsat a uvidíš, že ne vše koresponduje s tvým velkým přáním. Někdy si tvá mysl protiřečí, a i když se snažíme tě vést a plnit tvá přání, můžeš zažívat zdržení právě skrze své myšlenky, kdy přeješ si nevědomě pravý opak toho, co skutečně chceš. Někdy neuvědomuješ si to, ale je to tak. Pokud se naučíš pracovat se svými myšlenkami, pak je můžeš ovládat a vysílat k nám skutečně pouze to, co je tvým přáním. Buď tedy vesel a nezabývej se věcmi, které mohou ovlivnit tvůj další život, tvou budoucnost, neboť i my si přejeme tvé štěstí, tak nám to alespoň dnes usnadni.