čas narození


Soustředíme se na čas, kdy jste se narodili, neboť i čas má velkou důležitost ve vašem životě. Víte, v jaký čas jste se narodili? Pak je tento článek přímo pro vás. Vychází z mé dlouholeté praxe s lidičkami, o kterých vím, kdy se narodili, a sestavila jsem jejich vlastnosti. Třeba se v nich najdete také vy. Podívejte se tedy do první části ze čtyř, každý týden sem vložím jednu část, tedy za 4 týdny zde budete mít kompletní čas narození i s popisem.

0:00:00 - 0:59:59

Tento člověk má velice rychlé a logické uvažování, velice si všímá různých detailů. Nerad je na někom závislý. Je to rozený vůdce, musí být po jeho, on sám dělá vše nejlépe, a ve skutečnosti tomu tak skutečně bývá. Rád ostatní kontroluje, zda vše dělají správně. Rád říká naplno, co si myslí, proto také nemívá mnoho přátel, neboť většina lidí nechce slyšet pravdu do očí. Někdy si však nevidí do úst a odmlouvá. Názory ostatních ho příliš nezajímají, má své vlastní názory, ze kterých neustupuje.

1:00:00 - 1:59:59

Tento člověk je velice přátelský a komunikativní a rád si vyslechne názory druhých. Zda se jimi řídí, záleží na tom, zda s nimi souhlasí. V každém případě o každém názoru alespoň přemýšlí. Většinou zůstává u jedné práce, kterou piluje k dokonalosti, až se stává mistrem ve svém oboru. Někdy zastává názory, které nemá ještě zcela ověřené, ale jde si tvrdošíjně za svým, až se jeho sny stanou skutečností. Ne všichni lidi ho však mají rádi, neboť rád také poučuje ostatní, zvláště o věcech, o kterých mnohé ví, a ostatní o nich příliš neví. Ti, co mu bedlivě naslouchají, stávají se cennými přáteli, které nikdy nezklame a nenechá je na holičkách za žádné situace.

2:00:00 - 2:59:59

Tito lidé jsou nesmírně zvídaví, zajímá je vše, co by jim mohlo být ku prospěchu, vše, co neznají a co by chtěli poznat. S ostatními si rádi povídají a vstřebávají nové informace. Také jsou schopnými mluvčími, pusa se jim nezastaví, takže se hodí na proslovy nebo vyšší místa. Musí být vždy užiteční, vždy musí vstřebávat informace. Pokud se začnou nudit, jsou náladoví. Nikdy se v jejich přítomnosti nebavte obšírněji o někom, neboť rádi na sebe vztahují vše negativní. Pokud pochybí, nikdy se nepřiznají, na druhou stranu se ale snaží své chyby napravit tak, aby nemuseli jít s pravdou ven, že chyba byla na jejich straně. Nemají rádi faleš, přetvářku a podvod, nevěru nikdy neodpustí, pokud je zklamete, nikdy vám již nebudou věřit a budou si vás držet celý život od těla.

3:00:00 - 3:59:59

Tito lidé jsou ukázkovým příkladem vzorných kamarádů a přátel. Jsou oblíbení, mají smysl pro humor, lidé se na ně rádi obracejí se svými problémy. Jejich aura září zlatou barvou, proto také mohou být skvělými vůdci. Nikdy na nikoho nekřičí, jsou to rození kliďasové. Vše, na co sáhnou, se jim podaří. Mohou s vámi mluvit, při tom vařit a při tom psát diplomovou práci, to vše stíhají najednou. Na tyto lidi je spolehnutí, cokoliv slíbí, to se snaží dodržet.

4:00:00 - 4:59:59

Tito lidé jsou jako stvoření pro vztah, avšak dlouho hledají toho správného partnera. Věrnost je jejich doménou, kterou také vyžadují. Nikdy by svého partnera nepodvedli. Ve vztahu jsou spokojení za každé situace, vždy dokážou na vztahu pracovat. Také se dokážou o rodinu postarat po materiální stránce, dokážou lehce vydělat peníze. Někdy se však zdržují více v práci, na prvním místě je postarání se o rodinu. Nikomu nedovolí, aby ublížil jejich rodině, to se pak stávají až agresivní.

5:00:00 - 5:59:59

Tento člověk potřebuje mnoho volnosti, a to jak v práci, tak ve vztahu. Nerad se váže na jedno místo a na jednoho člověka. Rád poznává nové lidi i místa, nevydrží na jenom místě. Nikomu však příliš nevěří, spoléhá se pouze sám na sebe. Pokud se zeptá někdy na cestu, stejně se vydá směrem, kterým chce sám, a ne tím, který je mu doporučen. Tento člověk může vám lhát, podvádět vás, pokud chce získat svůj vlastní prospěch. A to jak v lásce, tak v práci. Nebojí se jít si za svými sny a cíly jakýmkoliv způsobem.

6:00:00 - 6:59:59

Tito lidé jsou velice citliví a mají velkou potřebu lásky. Potřebují být neustále ujišťováni, že jsou milováni, že vše dělají tak, jak se po nich žádá. Prostě je nutné je neustále chválit. Musí si připadat žádaní a potřební. Láska je u nich na prvním místě. Jakmile ji dostávají, zůstávají věrní. Někdy mají potřebu zasahovat do věcí, do kterých jim nic není. Avšak dělají to s láskou, tedy téměř vždy je jim to odpuštěno. V případě, že jim je opakovaně ublíženo, již lidem nevěří a nesnaží se hledat jinou lásku. V tom případě zůstávají dlouho o samotě, než se najde člověk, který je o své lásce přesvědčí.

7:00:00 - 7:59:59

Tito lidé jsou velice pořádku milovní, dalo by se říci pedanti a puntičkáři. Mají rádi vše na svém místě, také jejich život je jeden velký řád. Nemají příliš rádi, když jim jiní organizují život či přesouvají věci na jiné místo. Mají svůj vlastní pořádek a na tom si zakládají. Někdy v tom ostatní vidí chaos a nepořádek, však oni to tak nevnímají. Jdou si za svými sny a touhy téměř slepě, ale vždy dosáhnou toho, co si vezmou do hlavy. Pokud je přesvědčíte o nějakém nápadu, pomohou vám ho zrealizovat.

8:00:00 - 8:59:59

Tito lidé věří sami sobě a dokážou na sobě velice urputně pracovat. Nezáleží jim na tom, za jak dlouho to bude, mají velkou trpělivost, a neodradí je nic a nikdo, pokud něčemu skutečně věří. Nesnaží se vyvolávat hádky, ani se nesnaží svým protivníkům postavit čelem. Jsou to velice mírumilovní lidé, a věří, že vše se dá vyřešit klidnou cestou. Někdy se odvracejí od zažitých programů a volí vlastní cestu, která se jiným nemusí příliš líbit. Jim se ale líbí, a nezáleží jim na mínění ostatních. Nenechají si mluvit do života.

9:00:00 - 9:59:59

Tito lidé - co na srdci - to na jazyku. Jsou schopni vám říct pravdu do očí, ať je jakákoliv. Někomu se to nemusí líbit, ale nakonec poznáte, že je to vždy lepší. Jsou to výborní přátelé, u kterých vždy víte, na čem jste. Pokud jsou na někoho naštvaní, řeknou to rovnou, stejně dokážou projevit radost nebo smutek. Pomohou vám k úspěchu i k lepšímu zaměstnání, pokud je o to požádáte a mají k tomu příležitost, a hlavně, nic za to od vás neočekávají.

10:00:00 - 10:59:59

Tito lidé jako by spapali veškerou moudrost světa, na druhou stranu mají pochopení se slabšími a s těmi, kteří si pochopení zaslouží. Mají potřebu být vždy na prvním místě, být užiteční, a pokud toto dostanou, jsou spokojeni. Rádi se ujímají vedení, avšak pokud udělají chybu, nikdy ji nepřiznají. Vždy hledají vinu kolem sebe, jen ne u sebe. Pokud jste však v úzkých, s klidem se na ně obraťte, protože vás nikdy neodmítnou. Pokud se záležitost netýká jich samotných, velice ochotně vám pomohou.

11:00:00 - 11:59:59

Tito lidé jsou jako ticho před bouří. Stačí málo a hned vzplanou. Nahněvá je cokoliv malého a malicherného. Na druhou stranu by se ale pro druhé rozdali. Jejich nálady střídají se jako aprílové počasí. Pokud je někdo urazí, nenechají si to líbit, a pak vystrčí ostře své drápky, pak není radno jim být na blízku. Velice často panikaří a jejich vznětlivá nálada se projeví, pokud si nejsou něčím docela jistí.

12:00:00 - 12:59:59

Tito lidé jsou umělecky nadaní, na cokoliv sáhnout, to se jim podaří. Milují umění, rozumí mu, učení jim nedělá velké problémy, většinou je však nebaví. Musí si najít jen vhodný obor, pak jsou mistři ve svém oboru. Jsou to dobří přátelé, dokážou pochopit ostatní lidi a umí dobře poradit. Velice dávají na svůj vlastní rozum, než na rady ostatních. Umí si svůj názor obhájit, ale ne za každou cenu. Nemají rádi hádky, v tom případě se stáhnou a odchází. Jsou velice skromní, mnoho k životu nepotřebují, stačí jim pouze skutečná láska.

13:00:00 - 13:59:59

Tito lidé mají ve svém životě vše naplánované, vše musí být podle nich. Vše musí mít své vlastní místo. Nemají rádi jakékoliv změny. Neradi se přizpůsobují, neradi mění zaměstnání. Pokud nejsou spokojeni, pak změny nesou velice špatně, ale k tomuto kroku se přeci jen podvolí. Dobře pracují, pokud vidí v práci řád. Ovšem neradi pracují ve vedoucích pozicích, protože neradi přejímají zodpovědnost za ostatní. Před cizími neradi vyčuhují, jsou to spíše samotáři. Těžce přijímají omluvu. Při chaosu, také pokud není vše tak, jak si naplánují, ocitají se tito lidé snadno v depresi.

14:00:00 - 14:59:59

Tito lidé jsou velice pracovití, nedokážou zůstat doma bez práce, stále musí něco dělat. Zaměstnání je pro ně důležité, při nezaměstnanosti cítí se nepotřební, k ničemu. Také v lásce stále vymýšlejí něco nového, na vztahu dokážou pracovat, i když jsou spokojení. Nesedí v koutě, stále vymýšlí něco nového. Vše dotáhnou do konce, nemají rádi rozpracované věci. Pokud se jim náhodou nepodaří dovést určitou záležitost do konce, ztrácí sebedůvěru. K problémům staví se vždy čelem, snaží se každý problém co nejrychleji vyřešit. Dokáže projevit upřímnou radost. Pokud hledáte někoho spolehlivého, jsou tito lidé těmi, které hledáte.

15:00:00 - 15:59:59

Tito lidé rádi riskují, a většinou je vždy risk zisk. Jsou to velice ctižádostiví lidé, kteří si velice věří. Věří si tak, že jsou schopní jít do rizika. Nenechají si od nikoho radit, mají svou vlastní hlavu. Někdy však o vše přijdou, ale jen na chvíli, jen, když jsou hodně nepozorní. Pak se dostávají do situací, ze kterých hledají hodně složitě cestu ven. Pokud o vše přijdou, jsou schopní získat peníze jakýmkoliv způsobem. I v lásce velice riskují, ale pokud najdou spřízněnou duši, jsou věrní a partnera či partnerku nemění.

16:00:00 - 16:59:59

Tito lidé, co řeknou, to také splní. Nikdy nemluví naplano. Mají v mysli mnoho nápadů, které se snaží tito lidé realizovat. Když nemůžete najít řešení, stačí se na tohoto člověka obrátit, neboť jistě vám otevře další možnosti, které nevidíte. Tito lidé jsou velice snaživí a lehce se dostávají do vedoucích pozic. Pokud něco mohou zkoumat, jsou v sedmém nebi. Nemají rádi, když s nimi někdo manipuluje, pokud po nich chcete pomoc, na podlézavost a intriky raději zapomeňte, raději na rovinu řekněte, co máte na srdci, a pak se jejich pomoci dočkáte. Peníze je příliš nezajímají, hlavní je pro ně být vždy nejlepší. Také velice snadno dosahují v pracovní oblasti úspěchu, neboť jsou horliví a jen tak se nevzdávají.

17:00:00 - 17:59:59

Tito lidé nic nevyhodí, vše se jim může později hodit. Stejné je to i se sbíráním informací, i ty dokážou sbírat a analyzovat. Mají velkou vnitřní energii a málokdy se unaví. Musí být středem pozornosti, a to se velice snaží. Potřebují obdiv, a také jejich jednání obdiv zasluhuje. Pro toto vše dokážou udělat cokoliv. Také penízky dokážou vydělat, do všeho se vrhají po hlavě. Musí být úspěšní a slavní, to je jejich priorita. Také ve společnosti jsou hvězdami.

18:00:00 - 18:59:59

Tito lidé jsou vzdělaní a inteligentní, nedělá jim problém cokoliv se naučit. Vždy si najdou motivaci ke studiu, ovšem velice často se ve škole nudí, je tedy třeba, aby to, co se učí, zaujalo je a viděli v tom užitek do budoucna. Do všeho se vrhají s velkým zápalem, mohou tedy zastávat jakoukoliv funkci nebo jakékoliv zaměstnání. Jediná podmínka je, aby je to, co dělají, skutečně bavilo a naplňovalo. Stejné to mají v lásce, málokomu dokážou důvěřovat natolik, aby si je pustili blíže k tělu. V lásce potřebují hodně komunikace, musí si mít s partnerem stále o čem podívat. Zklamaní většinou nebývají, neboť hledají chybu především u sebe a velice rychle postupují v duchovním, profesním i osobním růstu.

19:00:00 - 19:59:59

Tito lidé bývají velice osamocení, neboť většina lidí není schopná jim rozumět. Mají na svět svůj vlastní náhled na život, trošku odlišný, než většina lidí, proto porozumět jejich duši není tak snadné. Pokud patříte mezi jejich přátele, můžete si gratulovat, neboť tací lidé mnoho přátel nemívají, i když jsou ve své podstatě společenští. Na svou dobrotu doplácejí a nemají touhu lidem již poté pomáhat. Domluvit se s nimi tedy není tak snadné, pokud je pochopíte, uvidíte nádherné bytosti, které by pro vás snesli modré z nebe. Mnohým lidem zdají se být panovační a sebestřední.Tito lidé bývají velice osamocení, neboť většina lidí není schopná jim rozumět. Mají na svět svůj vlastní náhled na život, trošku odlišný, než většina lidí, proto porozumět jejich duši není tak snadné. Pokud patříte mezi jejich přátele, můžete si gratulovat, neboť tací lidé mnoho přátel nemívají, i když jsou ve své podstatě společenští. Na svou dobrotu doplácejí a nemají touhu lidem již poté pomáhat. Domluvit se s nimi tedy není tak snadné, pokud je pochopíte, uvidíte nádherné bytosti, které by pro vás snesli modré z nebe. Mnohým lidem zdají se být panovační a sebestřední.

20:00:00 - 20:59:59

Tito lidé nemají rádi překvapení, vždy plánují vše mnoho dní a týdnů dopředu, než se rozhodnou udělat jakoukoliv změnu v životě. Mají velice dobré srdce, jsou otevření a přátelští. Občas mívají menší sebedůvěru, a společnost veselých lidí jim ji dodává. Netouží se někam protlačit, touží být jen oblíbení. Není dobré je vyrušovat, pokud něco dělají, neboť pak se jejich nálada může změnit k horšímu. Jsou připraveni pomoci vždy svým přátelům, nesmí to ale narušit jejich vlastní program, který si naplánovali. Ne, že by nechtěli pomoci, ale prioritou je určitý řád a naplánované akce nikdy neruší.

21:00:00 - 21:59:59

Tito lidé mají zlaté ručičky. Dokážou vytvořit rukama nádherné věci. Jsou to velice cílevědomí lidé, a i když se jim něco hned nedaří, neházejí flintu do žita. Touží po dokonalosti, touží tvořit věci tak, aby ostatním lidem dělaly radost. Dokážou se dostat do přízně jakéhokoliv člověka, všímají si mnoha detailů a umí také dobře poradit. Neváhají také požádat o pomoc, pokud si s něčím neví rady, pokud je problém skutečně složitý a v tu chvíli pro ně neřešitelný. Mají rádi společnost, a pokud je požádáte o pomoc, všeho nechají a vyjdou vám vstříc.

22:00:00 - 22:59:59

Tito lidé jsou velice netrpěliví, spíše hledají problémy, obklopují se snadno negativní energií a vinu svalují na všechny kolem, jen ne na sebe. Jsou náladoví a dokážou být hodně zlí, pokud se jim něco nedaří. Musí mít vždy hlavní slovo, místo aby hledali to dobré ve svém životě, soustředí se jen na to špatné, co prožili. Také v lásce příliš šťastní nejsou, neboť jsou nestálí, stále hledají to, co jim v životě schází, ale nenalézají. Také přátel mnoho nemají, neboť v každém vidí jen to špatné.

23:00:00 - 23:59:59

Tito lidé jsou hodní, ale dokážou být i krutí. Potřebují v životě lásku, to staví na první místo. Rádi pomáhají ostatním, pokud jsou nahněvaní nebo vyprovokovaní, jsou velice bojovní. Nikdy neodpouští, nikomu. Mají velkou sebedůvěru a dokážou jít za tím, co je pro ně důležité. U těchto lidí nikdy nevíte, co udělají v další minutě. Jsou velice žárliví. V jedné chvíli by vám snesli modré z nebe, v druhé chvíli se dokážou pomstít. Křivdu si dlouho pamatují, a i když vy na ní zapomenete, odvetu nachystají právě na tuto chvíli, kdy si myslíte, že je již vše v pořádku.