Bůh zavírá oči


To, co se děje nyní ve světě, není náhoda. Vzdáváte se skutečné lásky, nevážíte si těch, kteří vás milují, honíte se za penězi a majetkem, za svým vlastním prospěchem. Skutečná láska začíná umírat, je jen málo těch, kdož opravdu milují. Pláču nad vámi, lidské pokolení, neboť sebe stavíte na první místo, místo abyste lásku dávali, jen zloba a závist z vás čiší. Budete trpět nedostatkem a vaše děti v hladu a bázni budou žít, dokud nepochopíte, proč jste zde na Zemi, dokud opět nepostavíte lásku na první místo. Hanbím se za vás, neb války voláte sami k sobě, neboť kde jest láska, tam je i mír. Stále můžete vše změnit, milujte jeden druhého, zapomeňte na závist, neboť i k vám všem štěstí může přijít. Ale vy neposloucháte, uši vaše jsou hluché, oči jsou slepé, jen sami sebe jste schopni vidět, své vlastní utrpení, svůj žal a slzy, svůj mamon. Každý z vás dostane podle svých zásluh, až vaše hodina nadejde, potom přijde zúčtování, a vězte, že duše neskryje žádný skutek, ani dobrý, ani zlý, před mými zraky. Proto milujte své bližní, řiďte se desaterem, řiďte se svou vlastní duší, která prahne po lásce, míru a harmonii. Pak opět bude dobře na světě, pak opět spokojenost vrátí se k vám.