Bůh zavírá oči II.


Toto řekl mi Bůh dne 23. 5. 2023 v ranních hodinách.

Svět se mění, a to velkým tempem. Zlo přichází k lidem jako přítel, ve skutečnosti je to velký nepřítel. Česká a Slovenská republika je prohnilá, mnoho černých srdcí zrodilo se v lidech, lásky kvapem ubývá. Přibývá jen strach a beznaděj. Takto to bude pokračovat, lidé začnou se bát cokoliv říci nebo udělat, neboť hlídáni budou na každém kroku a běda tomu, kdo se mocným postaví nebo zprotiví. Chváleni budou ti, kdož bratra svého, matku svou, i děti své, sousedy a všechny ostatní udávati budou. Pokvete nenávist tak velká, jaké ještě na Zemi nebylo. Nikdo se neschová před tímto zlem, lidé začnou si tímto chránit své vlastní bídné životy. Spravedlivých zbude jen pár.

Z lidí stanou se ustrašení králíčci, kteří odejít jinam budou chtít, ale nebudou mít dostatek odvahy ani síly.

Zdražování mnohé pokračovat bude, až lidem nezbude vůbec nic. V boji o holý život teprve pak se postaví mocným, vyjdou do ulic a budou požadovat zpět svá práva i svobodu. Někteří v tomto boji padnou vysílením, za svou svobodu a svobodu svých dětí. Povstane mnoho lidí, a další se přidávati budou, další lidé budou sbíráni cestou, až nebude nikdo, kdo by se nepřidal. Bok po boku půjde Čech a Slovák, muži, ženy i děti. Pak teprve lid český a slovenský dojde klidu a vítězství.