brána ke štěstí


Brána lásky – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 27-1

Existuje 7 bran, stejně jako barvy duhy nebo barvy čaker, a toto je první. Je rudě červená, ve tvaru obloukovitého srdce, a je to brána lásky.

Pootevřeme spolu tuto bránu, abyste do ní mohli vstoupit a čerpat její dary. Plné otevření je pak ve vašich rukách - čistá, nesobecká láska tuto bránu dokáže otevřít dokořán.

Poznáte sami sebe, své nastavení pro lásku, pochopíte, co děláte v této oblasti špatně, proč se vám láska vyhýbá, nebo proč jí nedokážete čerpat plnými doušky.

doba: 2 hodiny

Brána zdraví – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 27-2

Brána zdraví je krásně oranžová, na každé straně lemuje bránu hůl, na které jakoby seděl anděl, a křídla těchto andělů spojují bránu v jeden celek.

Pootevřeme spolu tuto bránu, abyste do ní mohli vstoupit a čerpat její dary. Plné otevření je pak ve vašich rukách - ne každou nemoc lze v této bráně vyléčit. Nelze léčit nemoci související s věkem, nebo vlastní devastací těla. Nelze léčit vrozené vady, ty jsou dány z určitého důvodu. Nelze léčit nemoci, za které si můžeme sami. Vše ostatní léčit v této bráně lze.

Poznáte své tělo, možná pochopíte, co děláte špatně, ale hlavně můžete započít s aktivací samoléčení, a vyhnout se určitým nemocem, které by se ve vašem životě objevily.

doba: 2 hodiny

Brána štěstí – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 27-3

Brána štěstí svítí jako slunce samo, však jí také hlídají serafové, které dodávají ještě větší záři této bráně.

Pro každého je štěstí jiné, každý vnímá štěstí jinak. Vždy jsou Nebeské váhy vyrovnány, nikdy nemůžeme mít vše, tedy i problémy a starosti patří do našeho života. Se vstupem do této brány ale je těchto překážek mnohem méně, a trvají podstatně kratší dobu. Jen je třeba si ujasnit, co pro vás štěstí znamená a co tedy od vstupu do této brány očekáváte. Tato brána dává to, co potřebujete v danou chvíli, nikoliv co chcete.

Pootevřeme tuto bránu, abyste do ní mohli vstoupit a čerpat její dary. Plné otevření je pak ve vašich rukách - uvědomíte si, co by vás učinilo šťastnými, co by vás vnitřně naplnilo, a poznáte, jak toho můžete dosáhnout. .

doba: 2 hodiny

Brána prosperity – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 27-4

Brána prosperity je celá zelená, obklopená čtyřlístky, které uprostřed, kde se jednotlivé okvětní lístky setkávají, nesou malou zlatou perlu.

Tato brána je branou prosperity, tedy pracovních a finančních možností. Někdy toužíme po práci, která není pro nás určená, nebo po lehce vydělaných penízcích. Toto však tato brána nenabízí. Dokáže pomoci ve finanční oblasti, pokud tuto bránu máte uzavřenou od svého narození, ale nedokáže vám dát finance bez vašeho přičinění a vaší píle. Někdy se ale člověk velice snaží, a penízky k němu nepřicházejí. Pak pootevřením této brány vstoupíte do zelené energie, která vás za vaše snažení odmění. Procítíte, jaká práce je pro vás vhodná, poznáte způsoby, jak tuto práci získat.

Pootevřeme tuto bránu, abyste do ní mohli vstoupit a čerpat její dary. Plné otevření je pak ve vašich rukách - čím více snahy a píle k dosažení prosperity vyvinete, tím více se brána otevře.

doba: 2 hodiny

Brána přání – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 27-5

Brána přání má barvu tyrkysovou, jako by byla složena ze samých tyrkysových obláčků.

Je to brána snů a přání. Ne každé naše přání je reálné, ale i nemožné může se stát možným. Záleží na energii, kterou do každého přání vložíme. Nejde tedy o chtíč, ale o touhu. Touha má mnoho podob. Naše sny se mohou stát skutečností, pokud vyvineme potřebné kroky k dosažení našich přání.

Tato brána nepřinese vám určitého člověka, určitou práci, určitý obnos peněz, ale ukáže vám cestu k naplnění vašeho přání. Každé přání je jiné, a také tato brána se chová u každého člověka jinak. Nepřivede určitého člověka, ale může přivést vhodného člověka pro vztah, nepřivede vás k určité práci, ale k takové, v jaké budete šťastni, nepřivede určitý obnos, ale spolupracuje s branou prosperity, a otevírá jí více dokořán. Je třeba mít však bránu prosperity pootevřenou, aby mohla tato brána na bránu prosperity působit.

Pootevřeme tuto bránu, abyste do ní mohli vstoupit a čerpat její dary. Plné otevření je pak ve vašich rukách - čím více snahy a píle k dosažení svých snů vyvinete, tím více se brána otevře.

doba: 2 hodiny

Brána zklidnění – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 27-6

Brána přání má barvu temně modrou. Nemá tvar obyčejné brány, ale trojhranné pyramidy. Vstup do této brány je ze tří stran, a každá strana přináší jiné dary. Nelze tedy do této brány vstoupit všemi dveřmi, je třeba si vybrat jedny jediné.

Tato brána je branou klidu v duši, který člověk potřebuje, aby mohl být skutečně šťastný a stal se pánem svého vlastního času. Nejen tedy času.

Je to brána také minulých životů, kdy poznáte, co vám v tomto životě brání být šťastni, co nemáte uzavřeno a co si z minulých životů přinášíte.

Pootevřeme tuto bránu, abyste do ní mohli vstoupit a čerpat její dary. Plné otevření je pak ve vašich rukách - čím více procitnete a pochopíte sami sebe i vše, co se vám v tomto životě děje, tím více se tato brána otevře.

doba: 2 hodiny

Brána intuice – 2400 kč / 120 €

objednací kód: 27-7

Brána intuice má barvu fialovou, a vypadá jako pyramida s jedním vchodem.

Není to jen brána intuice a šestého smyslu, ale také Boží moudrosti. V této bráně pochopíte mnohé, poznáte nepoznané, otevře se vám zcela nový svět. Poznáte své vlastní vnitřní Já, uvidíte sebe i ostatní v pravém světle. Poznáte, co si pro vás osud přichystal, a čemu se můžete vyhnout, čemu můžete jít naproti.

Pootevřeme tuto bránu, abyste do ní mohli vstoupit a čerpat její dary. Plné otevření je pak ve vašich rukách - čím více budete toužit poznat, tím více se vám tato brána otevře.

doba: 2 hodiny