barva jména


Každý člověk má určitou barvu kolem sebe. Všímejme si, jak někteří milují jednu, jiní více barev. Oblékají se do určité barvy, sbírají kameny určité barvy, někteří jí také jídlo určité barvy. Každé jméno, které nosíme, má určitou barvu, a pokud ho změníme, pak měníme také barvu, která nám prospívá.

Nejprve si převedeme jméno z písmen na čísla:

Pokud to máte, podívejte se, která barva je ta pravá pro vás. První jméno udává hlavní barvu, tedy např. Adam, druhé jméno, pokud ho máte, označuje přídavnou barvu. Tyto dvě barvy, nebo jen jednu, pokud máte, se hodí pro vaše štěstí. Můžete mít křesních jmen více, pak každé další je také pro přídavnou barvu. Příjmení např. Novák označuje pak barvu života, tedy barvu, kterou disponujete pro vnímání ostatních, tedy jak vás vnímají.Sečtěte všechna písmena a dostanete vítězné číslo. Sčítejte tak dlouho, dokud nedostanete číslo od 1 do 9, nebo číslo 11 nebo 22 nebo 33.

Pokud sečtete všechna jména dohromady, vyjde vám číslo vaší speciální barvy. Lidé většinou obklopují se barvou prvního jména a pak celého jména (tedy včetně příjmení).

A nyní již k barvám:

číslo 1 = červená barva

číslo 2 = oranžová barva

číslo 3 = žlutá barva

číslo 4 = zelená barva

číslo 5 = modrá barva

číslo 6 = indigo

číslo 7 = fialová barva

číslo 8 = růžová nebo hnědá barva

číslo 9 = bronzová barva

číslo 11 = stříbrná, bílá nebo černá barva

číslo 22 = zlatá barva

číslo 33 = pastelové barvy