andělské bytosti


Andělé jsou láskyplné bytosti. Jsou to naši přátelé. A tak bychom na ně vždy měli pohlížet. Jen tak nám mohou skutečně pomoci. A pomoci nám je jejich poslání. Chovají se k nám přátelsky, milují nás, a totéž očekávají od nás. Očekávají, že je pustíme do své blízkosti a dovolíme jim, by nám pomáhali a vedli nás na naší pozemské pouti tak, bychom byli šťastni. Žádají naší důvěru. Však přátelům, skutečným přátelům, také věříme, svěřujeme se jim s našimi úspěchy i neúspěchy, a víme, že nám pomohou, že nás vyslechnou a pochopí. Andělský svět je plný lásky. Nikdy neudělají nic, co by nám nebo našim blízkým ublížilo.

Každý anděl má své poslání, svůj úkol. Všechny úkoly plní bez váhání, žádné přání pro ně není velké nebo malé. Je to prostě přání. A pokud nejde proti našemu osudu či nezapříčiní nikoho nešťastným, pak nám toto přání splní. Dříve, nebo později. Vždy ve správný čas, kdy jsme na splnění připraveni.

Setkávám se s anděly od malička, vidím je a slyším, povídám si s nimi, a žádám je o jejich drahocenné rady. Vždy poradí tak, jak položíme otázku. Pokud je otázka správně položená, dostáváme správnou odpověď. Vždy dostaneme odpověď. Někdy však je třeba otázky přesně specifikovat. Někdy ptáme se na běžné věci, jako je třeba maturita a státnice. Pokud položíme otázku, zda toto zvládneme a úspěšně dokončíme, pak odpověď může být ano, i když třeba maturitu neuděláme. Nespecifikovali jsme otázku dostatečně. Však jednoho dne v našem životě ji uděláme, neboť stojí tak v našem osudu. Ale my se ptáme na to, zda ji nyní uděláme, složíme. V tom je rozdíl jejich odpovědí. Tedy můžeme se zeptat, zda ji složíme úspěšně společně s (třeba Frantou Vopršálkem), neboť víme, že je premiantem třídy a zajisté ji složí úspěšně. Takto bych mohla pokračovat dále. Ale netřeba slov, stačí, když se necháme andílky vést. A toto je i můj pozemský úkol. Dovést vás společně s andílky ke štěstí.

Stejně, jako já jsem dostala od andílků jméno Nabyelah, můžete i vy dostat své jméno, které vás bude vystihovat, vaši duchovní cestu. Stačí jen být neustále s andílky v kontaktu.

Přeji Vám všem život plný lásky, porozumění a štěstí.