andělé nesou nás na svých bělostných křídlech


Celý náš život doprovázejí nás na našich cestách andělé, aby nás chránili a nesli na svých křídlech, pokud prožíváme těžká období. Co však je v našem životě skutečně nejtěžší? Každý z vás jistě najde jinou odpověď, a přesto všechny odpovědi jsou správné. Nejsme všichni stejní, máme své bolesti, ale také radosti. Je třeba najít v životě více radostí, bychom se mohli postavit složitým životním obdobím.

Andělé přinášejí na Zem lásku, přinášejí ji do všech srdcí. Pokud je naše srdce zasaženo bolestí, pak léčí ho andělskou láskou. Neboť tato láska je nekonečná. Každá bolest, kterou člověk pocítí, odráží se v jeho srdci. Proto máme anděly ku pomoci, proto nesou nás přes nejtěžší období života na křídlech svých, bychom bolest unesli a mohli se jí postavit. Nikdo z nás nechce zažívat bolesti, avšak jsou součástí pozemského života, stejně jako radost.

Někdy se nám zdá, že nás andělé opustili, že zažíváme smutek a bolest, že jsme na něj sami. Opak je však pravdou. Nejsme sami, máme andílky, na které se můžeme obrátit, by odňali naší bolest, by byli s námi a pomohli nám překonat to, co nyní tak bolí. Každou bolest si tedy musíme prožít a v každé bolesti musíme hledat to nejlepší. Čím dříve to najdeme, tím dříve bolest zmizí.

Vydáváme se na svou pouť v době svého početí, ve chvíli, kdy naše duše vstupuje do těla. V tu chvíli začíná hořet svíčka našeho života. Není důležité, jak dlouho bude hořet, je důležité, bychom se za své jednání nikdy nestyděli, bychom dělali to, co máme ve svém srdci, šli za jeho hlasem, a byli šťastni. Když svíčka našeho pozemského života dohoří, vracíme se zpět k andělům, kteří se nás ptají, co jsme dokázali a zda jsme byli skutečně šťastní. Necháváme zde své milované, by na nás vzpomínali s láskou a úctou, neboť zůstaneme navždy v jejich srdcích.

Na začátku naší pouti někteří z nás dostávají mnoho lásky od své rodiny, někteří však tuto lásku nikdy nepoznají. Jak je vše malicherné a maličkaté. Mnoho lidí myslí jen na sebe, neumí naslouchat andělům, a tím ani potřebám svého srdce. Někdy je to proto, že rozum je zmatený, a má převahu nad naším srdcem. Ale srdce je naším životem, měli bychom žít podle jeho přání. Pak můžeme říct andělům, že jsme zažili spoustu štěstí.

Zanechte proto malicherných hádek, nemyslete jen pouze sami na sebe, nehoňte se za mamonem. Protože největším bohatstvím je láska a je tak velká, jak my sami chceme, aby velká byla. Pokud by se našel jen jeden jediný člověk, kterého učiníme šťastným, pak má náš život smysl. A smyslem našeho života není moc ani sláva, ale splnění našich přání, s láskou v našich srdcích. Smyslem života je žít tak, bychom v lásce došli svého štěstí. Naplňte tedy osud svého života, i když někdy to bude těžké. Nikdy se nevzdávejte a bojujte o to, co má ve vašem životě smysl.

Zapaluji nyní svíčku pro vás všechny, kdož jste na tomto světě, by se vám podařilo najít své štěstí, a zapaluji ji i pro ty, jejichž svíčka již zhasla, a přenesli se s láskou do světa andělů.